Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CHO SƯU HỢP TUYỂN & WEB GIAO LƯU


Ý KIẾN ĐỀ XUẤT
CHO WEB SƯU HỢP TUYỂN TVLCNNCT.
& WEB GIAO LƯU CNNCT.

Nơi đây sẽ đăng tải ý kiến đề xuất để cùng tham khảo.
_____________________________

LƯU

I) LƯU Ý:

Vì có sự chuyển đổi (hay nâng cấp) máy chủ & đổi mới, thêm một bước cập nhật hoá các chương trình phần mềm vi tính của Google, nên tôi đã xây dựng "Web. Giao Lưu - Những người cùng thời" theo địa chỉ mới.
Xin vui lòng đọc theo link:

http://tranxuanan-sht-nnct-giaoluu.blogspot.com

Trong vài ngày tới, trang "http://tranxuanan-tuyentvlnncthoi.blogspot.com" đang ở trước mắt chúng ta đây sẽ được chuyển hẳn sang địa chỉ trên, kể cả mấy dòng chữ này.

Trân trọng,
TXA.
[Ngày đáng ghi nhớ: Chuyển đổi từ host cũ sang host mới
vào lúc 16 giờ 46’, chiều 01-02 HB7 (2007)]II) Links không sử dụng nữa, chỉ để lưu:
1. http://tranxuanan-web-giaoluu-nnct-bichngan.blogspot.com
2. http://tranxuanan-web-giaoluu-nnct-vonguyen.blogspot.com
Xem theo links mớiTrang chủ của Web Sưu hợp tuyển tập

Trang chủ của Web Giao lưu